Aktualności O Projekcie Zespół Zarządzający Rekrutacja Formularze Przydatne linki
   
   
 
   
 
 
 
 
 

Przydatne linki
 

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl


Centrum Edukacji
www.centrumedukacji.pl


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl


Fundusze Strukturalne
www.funduszestrukturalne.gov.pl


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl


Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
www.kapitalludzki.gov.pl


 

 

   
       
   

Centrum Edukacji Sp. z o.o.
al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock  

tel. (24) 365 86 29
tel. (24) 365 85 26