Aktualności O Projekcie Zespół Zarządzający Rekrutacja Formularze Przydatne linki
   
   
 
   
 
 
 
 
 

Technik Administracji

Symbol cyfrowy zawodu: 343[01]
Nr programu: 343[01].MEN/2008.02.12

 

PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU
TECHNIK ADMINISTRACJI
DLA SZKOŁY POLICEALNEJ
 

Lp. Przedmioty nauczania Razem godzin

1.

Wstęp do nauki o państwie i prawie

28

2.

Prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo gospodarcze

68

3.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

28

4.

Prawo administracyjne i prawo finansów publicznych

94

5.

Ekonomika przedsiębiorstw

68

6.

Zarys statystyki

28

7.

Rachunkowość i analiza ekonomiczna

68

8.

Socjologia i psychologia społeczna

41

9.

Technika biurowa

68

10.

Organizacja pracy biurowej

41

11.

Język angielski zawodowy

68

12.

Specjalizacja

82

  • Nauka trwa 4 semestry.

  • Praktyka zawodowa po 4 tygodnie w semestrze II i IV

  • Dla uczniów, którzy nie zrealizowali programu w zakresie podstaw przedsiębiorczości Szkoła zapewni realizację materiału z w/w zakresu.

 

   
       
   

Centrum Edukacji Sp. z o.o.
al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock  

tel. (24) 365 86 29
tel. (24) 365 85 26