Aktualności O Projekcie Zespół Zarządzający Rekrutacja Formularze Przydatne linki
   
   
 
   
 
 
 
 
 

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Symbol cyfrowy zawodu: 515[01]
Nr programu: 515[01].T.SP/MENiS/2004.06.14

 

PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
DLA SZKOŁY POLICEALNEJ
 

Lp. Przedmioty nauczania Razem godzin

1.

Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia

70

2.

Wybrane zagadnienia etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy

40

3.

Wybrane zagadnienia ekonomii, organizacji i zarządzania

40

4.

Wybrane zagadnienia kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu

40

5.

System prawa w Polsce

10

6.

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

30

7.

Wybrane zagadnienia prawa karnego i wykroczeń

50

8.

Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego

25

9.

Wybrane zagadnienia prawa handlowego

20

10.

Wybrane zagadnienia prawa finansowego

25

11.

Wybrane zagadnienia prawa pracy

15

12.

Organizacja ochrony osób i mienia

50

13.

Taktyka i dokumentowanie działań ochronnych

45

14.

Ochrona osób

30

15.

Konwojowanie

30

16.

Samoobrona. Techniki interwencyjne

70

17.

Wyszkolenie strzeleckie

40

18.

Język angielski

35

19.

Komputer w pracy zawodowej

35

  • Nauka trwa 4 semestry.

  • Praktyka zawodowa po 4 tygodnie w semestrze II i IV

  • Dla uczniów, którzy nie zrealizowali programu w zakresie podstaw przedsiębiorczości Szkoła zapewni realizację materiału z w/w zakresu.

 

   
       
   

Centrum Edukacji Sp. z o.o.
al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock  

tel. (24) 365 86 29
tel. (24) 365 85 26