Aktualności O Projekcie Zespół Zarządzający Rekrutacja Formularze Przydatne linki
   
   
 
   
 
 
 
 
 

Technik Rachunkowości

Symbol cyfrowy zawodu: 412[01]
Nr programu: 341[06].SP/MEN/2000.01.03

 

PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
DLA SZKOŁY POLICEALNEJ
 

Lp. Przedmioty nauczania Razem godzin

1.

Podstawy ekonomii

40

2.

Technika biurowa

60

3.

Statystyka

30

4.

Zasady rachunkowości

40

5.

Marketing

25

6.

Elementy prawa

40

7.

Przedsiębiorcy

40

8.

Rachunkowość

235

9.

Finanse

80

10.

Język obcy zawodowy

50

11.

Kultura zawodu

10

12.

Pracownia ekonomiczno-informatyczna

50

  • Nauka trwa 4 semestry.

  • Praktyka zawodowa po 4 tygodnie w semestrze II i IV

  • Dla uczniów, którzy nie zrealizowali programu w zakresie podstaw przedsiębiorczości Szkoła zapewni realizację materiału z w/w zakresu.

   
       
   

Centrum Edukacji Sp. z o.o.
al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock  

tel. (24) 365 86 29
tel. (24) 365 85 26